Adresa haly a tenisového klubu

TJ Hluboká nad Vltavou
Podskalí 878, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Provozovatel

TJ Hluboká nad Vltavou, z.s.
Sportovní 184, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 46681493, DIČ CZ46681493

Kontakt

Tel. +420 702 265 364
E-mail: hala.hluboka@email.cz

Pravidla rezervací

 1. Kurty lze objednávat pomocí online rezervací.
 2. Objednávky jsou hrazeny předem prostřednictvím platební brány. Zaplacená záloha ve výši 100% je vratná nejpozději 24 hodin před rezervovaným časem.
 3. V rezervovaný čas objednávky má zákazník právo na uvolnění objednané služby.
 4. V případě nutnosti má objednatel právo službu zrušit do 24 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení služby má provozovatel právo účtovat si storno poplatek 100 % z konečné ceny rezervovaných služeb. V případě neomluvené služby a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat STORNO POPLATEK 100 % z konečné ceny služby.
 5. Provozovatel má právo vykázat z prostoru tenisové haly osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítli zaplatit poskytnuté služby nebo storno poplatky.

Cena zboží/služeb a platební podmínky

 1. Cena služby je uvedena a hradí se v české měně, tj. české koruně (CZK).
 2. Cena služby je uvedena na webovém rozhraní, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje o zákaznících zpracovává společnost TENISOVÁ HALA HLUBOKÁ a.s., IČ 26080745, se sídlem Okružní 2615, České Budějovice 3 dále jen „Správce“) podle platných obecně závazných právních předpisů.
 2. Za účelem evidence rezervací a případné komunikace ohledně změny rezervací jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mail.
 3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
 4. Osobní údaje uvedené v bodě 2 bude zpracovávat Správce prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport).
 5. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí.
 6. Zákazník má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

 

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje